SOBIS Solutions SRL Ghișeul online - depunere

Primaria Municipiului Galați

Dorești să verifici stadiul unei solicitări? te rog să accesezi secțiunea de consultare

Formular de înregistrare în Registrul de evidență a sistemelor individuale adecvate

01. Date proprietar imobil
Atenție!

Formularul se completează de către proprietarul imobilului

 Câmpurile marcate cu sunt obligatorii, necompletarea lor duce la imposibilitatea de a transmite solicitarea dumneavoastră.
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Verificare identitate
Verificarea identității este obligatorie !
Pentru validarea identitatii va rugam sa incarcati o imagine a actului de identitate pentru persoane fizice sau a certificatului de inregistrare fiscala/certificatului unic de inregistrare pentru persoane juridice din care sa rezulte datele de identificare
Verificare identitate
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Domiciliu
Sediu
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
02. Adresa imobilului pentru care se face înscrierea
Va rugam sa consultati modelul cererilor-tip si actele necesare pe pagina web Modelul cererilor tip
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Municipiul GALAȚI
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
03. Date sistem individual
Sistemul individual de care beneficiați:
sisteme individuale adecvate care realizează doar colectarea apelor uzate
Există contract de vidanjare ?
Câmp obligatoriu de completat
sisteme individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane
când apele uzate epurate sunt descărcate direct în corpurile de apă de suprafață
când apele uzate epurate sunt descărcate indirect în corpurile de apă subterane
Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați:
Câmp obligatoriu de completat
03. Documente justificative
Câmp obligatoriu de completat
Trebuie să vă exprimați acordul privind termenii de utilizare
Trebuie să vă exprimați acordul privind prevederile GDPR
Trebuie sa fie o completare corectă