SOBIS Solutions SRL Ghișeul online - depunere

Primaria Municipiului Resita

Dorești să verifici stadiul unei solicitări? te rog să accesezi secțiunea de consultare

01. Date solicitant
Atenție! Câmpurile marcate cu sunt obligatorii, necompletarea lor duce la imposibilitatea de a transmite solicitarea dumneavoastră.
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Verificare identitate
Verificarea identității este obligatorie !
Pentru validarea identitatii va rugam sa incarcati o imagine a actului de identitate pentru persoane fizice sau a certificatului de inregistrare fiscala/certificatului unic de inregistrare pentru persoane juridice din care sa rezulte datele de identificare
Verificare identitate
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Domiciliu
Sediu
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
02. Detalii solicitare
Atenție! Vă rugăm să detaliați in secțiunea Conținut pe scurt detaliile pentru emiterea actului solicitat.
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
în conformitate cu prev. art 11 alin 1 din H.G. nr 714 din data de 26 mai 2022 pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate vă solicit înregistrarea sistemului individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate cu următoarele date de identificare:
Amplasament:
Județul Caraș-Severin, Municipiul Reșița
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Data punerii în funcțiune a sistemului individual adecvat:
Câmp obligatoriu de completat
Autorizație de construire:
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate entanșările:
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Certificat de calitate/conform pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la producători:
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Sistemul individual de care beneficiați:
Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați:
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Există contract de vidanjare ?
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Câmp obligatoriu de completat
Anexați în copie, după caz:
  • Autorizația de construire
  • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că au fost verificate etanșările
  • Certificate de calitate/conformitate pentru bazinele/administrațiile de epurare achiziționate de la producători.
03. Documente justificative
Câmp obligatoriu de completat
Trebuie să vă exprimați acordul privind termenii de utilizare
Trebuie să vă exprimați acordul privind prevederile GDPR
Trebuie sa fie o completare corectă